ទំនាក់ទំនងសិក្សា


·       សូមភ្ជាប់គណនី 
Telegram, t.me/studyclub2
·       បងប្អូនអាចចូលរួមមិនគិតថ្លៃនៃ
·       ការចែកចាយផ្នត់គំនិតល្អនៃក្រុមតេឡេកា្រម
·       ដោយចុចពាក្យនៅខាងស្តាំ
·       វិធីសាស្រ្តបង្រៀនពន្យល់តាមបែបតក្កវិជ្ជា។ 
·       តាមរយ:វីដឺអូរ និង ស្លាយពន្យល់ក្បោះក្បាយ។
·       មានកម្មសិទ្ធត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញមានកូដសម្ងាត់។
·       ចំណេញពេល មិនបាច់ទៅផ្ទាល់ រៀនតាមអនឡាញ
·       ទោះបីនៅទីណាក៏អាចរៀនបានឲ្យតែមានអិនធឺណិត។

1 comment:

  1. សួស្តី ខ្ញុំចង់រៀនក្បួនមុនិន្ទជ័យតើថ្លៃសិក្សាប៉ុន្មានដែរបង?

    ReplyDelete