Sunday, December 15, 2019

Group telegram : សូមចុចចូលក្រុម
- t.me/leaningteam ( សមាជិក )
- t.me/besttoppic ( មាតិកា )
( ក្រុមចែករំលែក )
(គ្រូបណ្តុះបណ្តាល )
- Tell : 093602500 
( លេខទំនាក់ទំនងគ្រូ )
( វើបសាយ )

តម្លៃជាកញ្ចប់សិក្សា

𝐀𝐥𝐥𝐩𝐡𝐬𝐚𝐫.𝐜𝐨𝐦

ផ្នែកបង្រៀន

- សេវាទី១ : វគ្គគ្រប់គ្រង ផេច Boost page
- សេវាទី២ : វគ្គកាត់ តវីដេអូរ ដោយប្រើទូរស័ព្ទ តម្លៃ 20$
- សេវាទី៣ : វគ្គ កាត់តរូបភាព ដោយប្រើទូរស័ព្ទ តម្លៃ 20$
- សេវាទី ៤ : វគ្គបង្កើត Channel YouTube តម្លៃ 20 $
...........................
តម្លៃប្រូម៉ូសិន គ្រប់សេវាទាំងអស់ 45$

១/​លក់ផេចអាជីវកម្មហ្វេសប៊ុក
1k-300k( ប្តូរឈ្មោះបាន) - តម្លៃ 15$ ក្នុង 1k
............................................
២/ ប្រឹក្សាពីអាជីវកម្មអនឡាញ
- វគ្គបណ្តុះបណ្តាល 150$ ក្នុងវគ្គ - ប្រឹក្សាពីបច្ចេកទេសទូទៅ 50$
..............................................
៣/ គ្រប់គ្រងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយលក់
តម្លៃប្រចាំខែ - អាជីវកម្មតូច 30$ ប្រចាំខែ - អាជីវកម្មបង្គួរ 50$ ប្រចាំខែ - អាជីវកម្មធំ 100$ ប្រចាំខែ
..............................................
៤/កញ្ចប់ Design poster - អាជីវកម្មតូច 30$ ប្រចាំខែ - អាជីវកម្មមធ្យម បង្គួរ 50$ ប្រចាំខែ - អាជីវកម្ម ធំ ឬ ក្រុមហ៊ុន 100$ ប្រចាំខែ ។
.....................................................
- វគ្គទស្សនៈ & ចិត្តសាស្រ្ត គ្រប់គ្រងដឹកនាំ អាជីវកម្
​ ​តម្លៃ 150$ មាន 3០ ប្រធានបទ
ព័ត៌មានសិក្សាទស្សន: & ចិត្តសាស្ត្រ
១/បណ្តុះបណ្តាល ភាពជាអ្នកនាំ ២/បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម ៣/ បង្កើតសក្តានុពល នៃអាជីវកម្ម
- បណ្តុះបណ្តាលជាក្រុម
- បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
តម្លៃចាប់ពី ១000$ - ២000$
............................

ផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត

ក្រុម ចូលសមាជិក ក្រុម Real-Trader team ,ADBBOOS សម្រាប់អ្នក ( FOREX TEAM ) t.me/lyvany - អ្នកមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រ - គ្មានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ - គ្មាន ឧបករណ៍ Indicator - ចុះឈ្មោះភ្លាម អាចចូលសមាជិក នឹងទទួលបាន ចំណុចទាំងអស់នេះ ។
......................................

- កញ្ចប់សេវា : ទទួលបង្កើត វីដេអូ ផ្សព្វផ្សាយ តម្លៃ 35$-150$
* បញ្ចូលសម្លេង
* បញ្ចូលរូបភាព
* បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
* បញ្ចូលទីតាំង អាស័យដ្ឋាន
* បង្ហាញ អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៃផលិតផល។
......................

  • វិធីសាស្រ្តបង្រៀនពន្យល់តាមបែបតក្កវិជ្ជា។ 
  • តាមរយ:វីដឺអូរ និង ស្លាយពន្យល់ក្បោះក្បាយ។
  • មានកម្មសិទ្ធត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញមានកូដសម្ងាត់។
  • ចំណេញពេល មិនបាច់ទៅផ្ទាល់ រៀនតាមអនឡាញ
  • ទោះបីនៅទីណាក៏អាចរៀនបានឲ្យតែមានអិនធឺណិត។
.......................................................
មាតិកា​សំខាន់ៗ

១.តើអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានសំណាងទេ ?

២.ដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សចែកជាប៉ុន្មាន វ័យ ?

៣.តើ ៣០ ឆ្នាំមានប៉ុន្មាន លាននាទី ?

៤.តើ អ្នកស្គាល់ផ្នត់គំនិត វិជ្ជមាន  

អវិជ្ជមានរបស់អ្នកបានកម្រិតណា ?

៥.តើអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងសកល ?

៦.តើអ្វីទៅដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទទួលបាន លាភសក្ការ: 

ក្តីទុក្ខសោកនោះ ?

៧.តើការដឹង  របស់មនុស្សមានប៉ុន្មានលំដាប់ថ្នាក់

តើអ្វីជាវិញ្ញានទី៦?

- តើច្បាប់ទាញស្របមានទំនាក់ទំនងយ៉ាង

ដូចម្តេចជាមួយវិញ្ញានទី៦?

- តើធាតុផ្សំថាមពលចិត្តមានអ្វីខ្លះ? 

វិធីសាស្រ្តនៃការផ្តោតត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

៨.តើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹង

សម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់?

៩.ដើម្បីបានរូបរាងអ្វីមួយដំណើរការបានល្អ អ្វីៗ

ទាំងអស់ដែលអ្នកបានសង្កេតតើចងក្រង

លក្ខណ:យ៉ាងដូចម្តេច?

១០.តើមជ្ឈដ្ឋានអប់រំសំខាន់ៗសម្រាប់មនុស្ស

មានប៉ុន្នាន?

១១.តើចំណេះដឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់

អ្នកមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ?

១២.តើចំណេះដឹងទាំងនេះមានប៉ុន្មានកម្រិត?

១៣.តើអ្នកអាចបង្កើត ចំណេះដឹងទាំង របៀបណា?

១៤.តើអ្នកកំពុងប្រើ ជំនាញអ្វីក្នុងជីវភាពរបស់អ្នក

ក្នុងការដោះដូរជាមួយអ្នកដទៃ?

១៥.តើមានវិធីសាស្រ្តអ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតជំនាញ 

និង  ទេពកោសល្យ?

១៦.តើកំណប់ទ្រព្យដែលអាចតាំង នៅក្នុងខ្លួន

របស់អ្នកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

១៧.តើអ្នកការពារកំណប់ទ្រព្យ នៅក្នុងខ្លួន

របស់អ្នកគឺ ជាអ្វី?

១៨.តើអត្ថន័យ ឬ ខ្លឹមសារ ៨ ប្រការដោយការអនុវត្ត

 ៨ យ៉ាងក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមានអ្វីខ្លះ?

. តើត្រូវយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិតផ្នត់គំនិត

ទៅជាសហគ្រិន ឬ អ្នកជំនួញ?

. តើចក្ខុវិស័យអាចផ្លាស់ប្តូរវាសនាមនុស្ស 

បានរបៀបណា?

. ការគិត និង បង្កើតគម្រោងអាជីវកម្ម 

ត្រូវចាប់ផ្តើមយ៉ាងដូចម្តេច?

. សញ្ញានៃ ប្រាក់ចំណូលមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

. ការងារជាថៅកែ ត្រូវចេះអ្វីខ្លះ?

. តើអ្វីទៅជារូបមន្តបង្កើតសំណាង

មានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ?

. វត្ថុជាថ្នូរក្នុងខ្លួន និង ក្រៅខ្លួនមានចំនួន 

ប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?

ទំនាក់ទំនងរវាង របស់ជាថ្នូរ និង លទ្ធភាព។

២៦. ធាតុផ្សំមនោគមវិជ្ជាមានអ្វីខ្លះ

តើអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះ?

២៧. ទំនាក់ទំនងរវាងថាមពល ឥទ្ធិពល ខាងក្នុង ​

និង ខាងក្រៅខ្លួន?

២៨. តើឥទ្ធិពលមានអាយុកាលដែល ឬ ទេ​?

២៩.តើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់ៗ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់

មុននឹងសម្រេចគោលដៅ ?

៣០. តើអ្វីទៅជាធាតុផ្សំសំខាន់ រវាងគោលដៅ

 និង បញ្ហា ?