TOUR

advertising

Saturday, September 7, 2019


ការងារដែលត្រូវបន្ត :


វគ្គសិក្សា ក្បួនមិន្ទជ័យ មួយចប់វគ្គនៃក្បួន តម្លៃ 150$ ក្នុងការបង់តែម្តង
 តាមរយៈអនឡាញរៀនគ្រប់ពេល វេលា គ្រប់ទីកន្លែង ឲ្យតែមានអិនធឺណិត 
មិនថាខ្ញុំថាគេ :បើ មានជំនាញច្បាស់ ការណ៍ គឺ ជាដែកឆក់ ស្រូប លុ
ផ្ទុយទៅវិញគ្មានជំនាញ ច្បាស់ការទេជាភ្លើង ដុតលុយចោលក្នុង វិស័យផ្សេងៗ !

វគ្គសិក្សាកម្រិត១ : ៧០​ ដុល្លា

ចំណេះដឹងទូទៅ មាននាទី ជាពន្លឺ នៃដំណោះស្រាយបញ្
ហា។

វគ្គសិក្សាកម្រិត២ :  ៧០ ដុល្លា

ចំណេះដឹង ជំនាញ មាននាទី បង្កើតលុ
យ។

វគ្គសិក្សាកម្រិត៣ :  ៧០ ដុល្លា

ចំណេះដឹង ហិរញ្ញវត្ថុ មាននាទីបង្កើតលុយទ្វេរដង។


..................................................................

-មុនិន្ទជ័យមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

-តើមានបេសកម្មអ្វីខ្លះ?

-តើមានវត្ថុបំណងអ្វីខ្លះ?

-តើការហ្វឹកហាត់ឥរិយាបថវិជ្ជមានមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះ?

-តើធនធានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យត្រូវមានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះ?

-តើអ្វីទៅជាការបង្ហាញតាមបែប តក្កវិជ្ជា ?

..................................................................

- មុនិ           : (.) (សំ.) (បា.) អ្នកប្រាជ្ញា។

- មុនិកុញ្ជរ  : អ្នកដែលជាចម្បងជាងអ្នកប្រាជ្ញឆ្នើម ។

- មុនិន្ទ        : អ្នកដែលធំជាងពួកអ្នកប្រាជ្ញ ។

- មុនិន្ទ + ជ័យ = មុនិន្ទជ័យ 

( កំពូលអ្នកប្រាជ្ញដែលមានជ័យជម្នះ )

..............................................................


 គុណធម៌ ៖ ជួយខ្លួន  គ្រួសារ សង្គមជាតិ ឲ្យសម្បូរសប្បាយ

រុងរឿង ដោយការងារសុចរិត​​ ។

សីលធម៌ ៖ មិនបំផ្លាញ ខ្លួនឯង គ្រួសារ អ្នកជុំវិញខ្លួន និង 


សង្គមជាតិ ប្រឆាំង និងច្បាប់  ។


សុជីវធម៌ ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង គ្រួសារ សង្គមជាតិ ដោយ

ការគោរពច្បាប់សង្គម ។

....................................................................

មាតិកា នៃ ក្បួនមុនិន្ទជ័យ


១. វត្ថុបំណងនៃក្បួន

២. ឥរិយាបថទាំង ៧ នៃការហ្វឹកហាត់
ក្បួន


៣. រោគដែលកាចសាហាវ នៃការបំផ្លាញសន្តិ
ភាព


៤. អ្វីទៅហៅថាការគិតតាមបែប
តក្កវិជ្ជា


៥. សំណាងដែលបានកើតជា
មនុស្ស


៦. ដំណើរជីវិតនៃវ័
យនីមួយៗ


៧. វិធីដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯង រាងកាយ និង ដួង
ចិត្ត


៨. វិធីទាញសរសៃខ្ជិលចេញពីរាងកាយ និង បង្កើត
ថាមពល


៩. កត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនង
សកល


១០. ពាក្យសម្តីមួយឃ្លារបស់សូក្រាត ដឹង ឬ មិន
ដឹង


១២. វិធីរកសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ព្រះ
ពុទ្ធ


១៣. មូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបង្កើតនូវរបបគំហើយថ្មីៗ នៃអ្នក
ប្រាជ្ញ


១៤. អ្វីៗលើលោកនេះ គឺ ចងក្រងលក្ខណៈជា
ប្រព័ន្ធ


១៥. មជ្ឈដ្ឋានអប់រំសំខាន់ ៗទាំង

១៦. អត្ថន័យ ឬ ខ្លឹមសារ ៨ ប្រការនៃ
ជីវិត


១៧. កំំណប់ទ្រព្យដែលអាចតាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់
យើង


១៨. ចំណេះដឹងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត
យើង


១៩. វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្កើតជំនាញ និង ទេពកោស
ល្យ


២០. វិធីបង្កើតចំណេះដឹង ជំនាញ ចំណេះដឹងទូទៅ ហិរញ្ញ
វត្ថុ


២១. ផ្នត់គំនិតផ្នែកអាជីវកម្ម និង
ជំនួញ


២២. ចក្ខុវិស័យអាចផ្លាស់ប្តូរវាសនា
មនុស្ស


២៣. ការគិត និង បង្កើតគម្រោងអាជីវ
កម្ម


២៤. សញ្ញានៃ ប្រាក់ចំំណូ


២៥. ការងារជា
ថៅកែ


២៦. រូបមន្តបង្កើត
សំណាង


២៧. វត្ថុជាថ្នូរក្នុងខ្លួន និង ក្រៅខ្លួនមានចំនួន២៨. ធាតុផ្សំមនោគមវិជ្ជា

២៩.ចំណុចសំខាន់ៗ ដែលត្រូវឆ្លងកាត់មុន
នឹងសម្រេចគោលដៅ

៣០. ធាតុផ្សំសំខាន់ រវាងគោលដៅ និង បញ្ហា